Florentinum - dům s vlastním náměstím

10. 4. 2014
Objekt zabírající velkou část bloku mezi ulicemi Na Poříčí a Na Florenci stojí na místě bývalé České typografie. Jeho čtyři křídla obklopují vnitřní atrium upravené do podoby náměstí. Z něj je přístupná obchodní pasáž procházející celou budovou a propojující obě ulice. Veřejné plochy doplňuje tzv. Desfourská zahrada sloužící jako klidová zóna.