Palác Florentinum a rozhovor s Jakubem Ciglerem

31. 7. 2014

Objekt je koncipován jako uzavřená hmota kolem vnitroblokového náměstí, které je situováno o 1 m výše než ulice Na Florenci. Objekt tvoří převážně osmi a sedmipodlažní hmota, která je ve východní a západní části propojena formou devítipodlažních zaoblených "hrbů" s žebry, které v parteru pozvolna přecházejí do zeleně a sadových úprav.