Rezidenční komplex Kavčí Hory

Rezidenční komplex Kavčí Hory

Území pro navrhovaný obytný soubor je situováno na hraně Pankrácké pláně, v místě s unikátními výhledy na panorama Prahy, v blízkosti Centrálního parku a komplexu budov České televize. Zadáním bylo dotvořit panorama Pankrácké pláně a navrhnout 3 až 4 samostatné obytné bloky s možností uzavření areálu v nočních hodinách. V parteru do ulice Pujmanové byla požadována realizace městského parteru.

Základní schéma na půdorysu klasického městského bloku zahrnuje 6 podlažní podnož s menšími byty orientovanými do vnitroblokové zahrady. Soukromí přízemních bytů je zajištěno vodními prvky či vyvýšenými předzahrádkami. Kopcovitá „krajina“ uvnitř bloku poskytuje průhledy skrz členěnou hmotu cihelného „soklu“. V zahradě je umístěn objekt kavárny. Na podnoži jsme navrhli 11 věží od 5 do 8 podlaží kde jsou situovány větší byty a mezonety s velkými terasami orientované na výhled na městské centrum.

Parkování je navrženo ve společné garážové podnoži lehce vyvýšené oproti Centrálnímu parku, na hraně s ulicí Pujmanové jsou navrženy obchody a restaurace.

Součástí návrhu byla úprava a revitalizace veřejných prostor sousedního Central parku.

2013
Praha, Česká republika

Odpovědný architekt

doc. Ing. arch. Jakub Cigler

Architekt projektu

Ing. arch. Antonín Holubec

Tým

Dipl. arch. Vincent Marani, AIA
Ing. Petr Kužela
Ing. arch. Tereza Nalezená
Ing. arch. Hana Lukešová
Ing. arch. Jaroslava Huong Nguyen
Ing. arch. Martina Zachariášová
B. arch. Peter Bednár

Celková plocha řešeného území

3.0 ha

Celková podlažní plocha

63.000 m2 + retail 1.400 m2

Stav

2013 architektonická studie

Klient

Central Group a.s.
Rezidenční komplex Kavčí HoryRezidenční komplex Kavčí HoryRezidenční komplex Kavčí HoryRezidenční komplex Kavčí HoryRezidenční komplex Kavčí Hory