Administrativní budova Visionary

Administrativní budova Visionary

Budova je osazena v exponované nárožní pozici ulic Argentinská a Plynární a je symbolickou branou do rozsáhlého transformačního území - brownfieldu bývalého nádraží Praha Bubny.

Administrativní objekt s kapacitou 25 000 m2 HPP má jednoduchý kubický objem s akcentovaným nárožím do Argentinské ulice. Díky půdorysnému konceptu ve tvaru písmene H si budova v parteru objektu vytváří pobytovou krajinu s přesahem do širšího veřejného prostoru. Venkovní pobytové prostory jsme přenesli z parteru i do samotné budovy. V každém patře jsou pro zaměstnance k dispozici venkovní terasy s jednotným konceptem zeleně vysazené v bílých květnících. Tento koncept graduje směrem do Plynární ulice, kde je fasáda perforována sestavou exterierových lávek propojující obě části budovy. Vzniká tak vertikální krajina odrážející život uvnitř budovy.

Certifikace: LEED Platinum (2018), Gold WELL Core & Shell

 

2018
Praha, Česká republika

Odpovědný architekt

doc. Ing. arch. Jakub Cigler

Hlavní inženýr projektu

Ing. Tomáš Bíma
Ing. Marie Mrázová

Architekt projektu

Mgr.A. Jan Hofman

Tým

Ing. Ondřej Hec
Ing. arch. Ilia Charushin
Ing. Pavel Prchal
Ing. arch. Josef Skála
Ing. Petr Šusta
Ing. Martin Vítek
MSC. Anna Salingerová
Ing. arch. Bohuslav Šenkýř

Celková plocha řešeného území

Celková podlažní plocha

25.000 m2

Stav

2018 dokončeno

Klient

Skanska Property Czech Republic, s.r.o.
Administrativní budova VisionaryAdministrativní budova VisionaryAdministrativní budova VisionaryAdministrativní budova VisionaryAdministrativní budova VisionaryAdministrativní budova VisionaryAdministrativní budova VisionaryAdministrativní budova VisionaryAdministrativní budova VisionaryAdministrativní budova VisionaryAdministrativní budova VisionaryAdministrativní budova VisionaryAdministrativní budova VisionaryAdministrativní budova VisionaryAdministrativní budova VisionaryAdministrativní budova Visionary