Administrativní soubor IRIDE

Administrativní soubor IRIDE

Zadáním soutěže byl návrh urbanistického plánu pro obytné a pracovní prostředí vysoké kvality. Administrativní komplex, v němž byl vytvořen park v kontaktu s Bulvárem Dimitrie Popescu, je v docházkové vzdálenosti od stanic metra a tramvaje. Budovy jsou navrženy od nízkých až po 15-tipodlažní věže, které akcentující celou zástavbu a v nichž jsou soustředěny kancelářské plochy. Funkční řešení dopravní obsluhy komplexu nepřebíjí pěší a parkový charakter jeho parteru. Jednotný elegantní a jednoduchý vzhled budov je charakteristický vysokým řádem fasád, který dává budovám menší měřítko a opticky je snižuje. Všechny budovy jsou založeny nad terénem, čímž se snižují celkové náklady výstavby. Flexibilní kancelářské prostory umožňují vytvořit pronajímatelné jednotky od 150 do 3.200 m2. Konstrukční a světlé výška kanceláří i bytů umožňují flexibilní řešení MEP systémů. Celkové řešení, koncepce a materiály budov splňují zásady udržitelnosti a umožní tak certifikaci domů jako "zelených budov". Flexibilní koncepce fázování a umisťování jednotlivých objemů umožní pružně reagovat na poptávku a trendy trhu. Navržená směs funkcí v komplexu předurčuje pestré a živoucí prostředí k životu a k práci.

2013
Bukurešť, Rumunsko

Odpovědný architekt

doc. Ing. arch. Jakub Cigler

Tým

Ing. arch. Antonín Holubec
Ing. Jan Krátký
Ing. arch. Tereza Nalezená
Ing. arch. Jaroslava Huong Nguyen

Celková plocha řešeného území

12.8 ha

Celková podlažní plocha

565.000 m2

Stav

2013 soutěžní studie

Klient

Real Habitation s.r.l., Immofinanz Group
Administrativní soubor IRIDEAdministrativní soubor IRIDEAdministrativní soubor IRIDEAdministrativní soubor IRIDE