Aviatica

Aviatica

Administrativní budova Aviatica, jejíž jméno odkazuje k výrobě leteckých motorů v tomto bývalém továrním komplexu, se nachází v jihovýchodní části areálu v bezprostřední blízkosti ulice Radlická. Oválný tvar pětipodlažního objektu kopíruje uliční linii a jeho půdorys ve tvaru podkovy skrývá průchozí vnitřní nádvoří s parkovou úpravou. Výrazná horizontální hmota objektu je doplněna dvojicí oválných věží, jež jsou viditelné již z dálky, střechy nižší části objektu jsou koncipovány jako zelené terasy. Funkční využití budovy je převážně administrativní, doplněné o služby a obchody v přízemí budovy. Dvoupodlažní suterén slouží jako technické zázemí, sklad a garáže. První nadzemní podlaží je využito pro obchodní jednotky, služby a stravování, kancelářské plochy a centrální velín. Ve druhém až devátém podlaží jsou umístěny kancelářské prostory připravené pro individuální vestavby nájemců, přičemž velikosti kanceláří lze flexibilně přizpůsobit potřebám jednotlivých nájemců. Konstrukční řešení kombinuje železobetonový monolitický sloupový skelet s ocelovou konstrukcí střešních nástaveb; čtyřpodlažní věže vejčitého tvaru půdorysně přesahují hmotu podnože a tyto přesahy jsou vyneseny ocelovou příhradovou konstrukcí kopírující fasádu v nejnižším podlaží nástaveb. Prostorovou tuhost objektu zajišťuje čtveřice železobetonových komunikačních jader. Zajímavostí je způsob založení stavby pomocí antivibračních rohoží z důvodu těsné blízkosti tunelů metra jakožto dominantního zdroje hluku a vibrací. Obvodový plášť je systémový z hliníkových profilů se sklem na výšku místnosti a s horizontálními římsami v místě stropních konstrukcí. Objekt Aviatica je držitelem mezinárodní certifikace LEED Gold, kdy díky možnosti plného energetického managementu při zachování maximálního komfortu vnitřního prostředí je spotřeba energie na provoz budovy přibližně o 50 % nižší než ve srovnatelných budovách. Další úspory (více než 45 %) je dosaženo v oblasti hospodaření s pitnou vodou díky využívání dešťové vody ke splachování WC a instalaci úsporných vodovodních armatur.

2015
Praha, Česká republika

Odpovědný architekt

doc. Ing. arch. Jakub Cigler

Hlavní inženýr projektu

Ing. Vladimír Vacek

Architekt projektu

Mgr.A. Jan Hofman
Ing. arch. Ján Ferenčík

Tým

B. Arch. Peter Bednár
Ing. Tomáš Bíma
Ing. arch. Ludmila Boldišová
Ing. Michal David
Ing. Pavel Gál
Ing. Štěpán Holas
Ing. arch. Antonín Holubec
Ing. Andrea Honejsková
Ing. arch. Marek Jedlička
Ing. Jan Kolář
Ing. Marián Kolbaský
Ing. Pavel Kříž
Ing. arch. Petr Kučera
Ing. Petr Kužela
Dipl. arch. Vincent Marani, AIA
Ing. Marie Mrázová
Ing. arch. Pavel Neuberg
Ing. Kamil Plavec
Ing. arch. Zdeněk Podlaha
Ing. arch. David Poláček
Ing. Klára Poskočilová
Anna Salingerová, MSc.
MgA. Alžběta Solárová
Ing. arch. Martina Sýkorová
Ing. Filip Šmolík
Ing. Lenka Špirudová
Ing. Martin Šponar
Ing. arch. Petr Šusta
Ing. Eduard Vilt
Ing. Martin Vítek
Ing. Tomáš Zima

Celková plocha řešeného území

13.428 m2

Celková podlažní plocha

27.000 m2

Stav

2015 dokončeno

Klient

Penta Investments s.r.o.
AviaticaAviaticaAviaticaAviaticaAviaticaAviaticaAviaticaAviaticaAviaticaAviaticaAviaticaAviaticaAviaticaAviaticaAviatica