Centrum Portheimka

Centrum Portheimka

MÍSTO: Žádná část vnitřní Prahy neprošla v posledním desetiletí tak hlubokými změnami, jako Smíchov v blízkosti stanice metra Anděl. Jednou z urbanistických mezer Smíchova byla i parcela přiléhající k neorenesanční faře kostela sv. Václava na Náměstí 14. října. Novostavba administrativní budovy spojená s rekonstrukcí fary tak logicky dotvořila chybějící západní část náměstí, které bylo po dlouhou dobu hlavním těžištěm Smíchova.

PROGRAM: Hlavní funkční náplní objektu jsou pronajímatelné kancelářské prostory. Nachází se ve čtyřech nadzemních podlažích novostavby, spojených ve vyšších patrech atriem s rekonstruovaným objektem fary. Přízemí novostavby je využíváno pro komerční účely a v suterénu novostavby je umístěn podzemní parking. Suterén a první dvě nadzemní podlaží historického objektu slouží farnímu úřadu.

REKONSTRUKCE: Historická budova Farního domu od architekta A.V.Barvitia byla postavena souběžně s bazilikou sv. Václava v letech 1881-1889. Neorenesanční budova,vždy úzce spojená s kostelem,se za posledních padesát let necitlivého užívání kdy nesloužila svému účelu ocitla v dezolátním stavu. Spoře dochované historické fragmenty se spolu s fotodokumentací staly podkladem pro rekonstrukci.

2003
Praha, Česká republika

Odpovědný architekt

doc. Ing. arch. Jakub Cigler

Tým

Dipl. arch. Vincent Marani, AIA
Ing. Petr Kužela
Mgr. A. Jan Hofman
Ing. arch. Hana Lukešová
Mgr. A. Ondřej Hrozinka
Ing. arch. Pavel Neuberg
Ing. arch. Petr Ovčačík
Ing. arch. Jaroslava Klimešová

Celková plocha řešeného území

800 m2

Celková podlažní plocha

5.000 m2

Stav

2003 dokončeno

Klient

The ACRED Group s.r.o.
Centrum PortheimkaCentrum PortheimkaCentrum Portheimka