Chalupkova

Chalupkova

Soutěžní návrh revitalizace bývalé industriální zóny „Chalupkova“ v blízkosti centra Bratislavy.

Cílem mezinárodní architektonické soutěže bylo vytvořit polyfunkční čtvrť s převážně rezidenční funkcí s celkovou kapacitou 133 400 m2 stanovenou regulačním plánem, který mimo jiné definoval umístění výškových dominant.

Naše řešení se odkazuje na tradiční městskou strukturu dostupující uliční čáru s jasným vymezením veřejných prostranství. Jednotlivé domy jsou doplněny živým parterem s funkcí obchodů a kanceláří nejen po vnějším obvodu, ale i uvnitř bloku.

Hmotové řešení nového městského bloku si stanovuje základní výšku hlavní římsy v úrovni 8. nadzemního podlaží, doplněné o ustoupená podlaží a na exponovaných nárožích o výškové dominanty. V přirozeném těžišti území je umístěno náměstí s kruhovým vodním prvkem, které by se stalo živoucím srdcem nové čtvrti.

Návrh je rozdělen na jednotlivé domy, které mají odlišný architektonický výraz. Díky tomu vzniká žádoucí architektonická diverzita, která zároveň umožňuje flexibilní fázování projektu.

2024
Bratislava, Slovensko

Odpovědný architekt

doc. Ing. arch. Jakub Cigler

Hlavní inženýr projektu

Ing. Tomáš Bíma

Architekt projektu

Mgr.A. Jan Hofman
Mg.A. Ondřej Hrozinka

Tým

B. arch. Peter Bednar
Ing. arch. Ján Ferenčík
Ing. arch. Vojtěch Klapač
Ing. arch. Hana Lukešová
Ing. arch. Antonín Štička
Ing. arch. Jiří Zakopal

Celková plocha řešeného území

27.785 m2

Celková podlažní plocha

HPP nadzemních podlaží _ 133.400 m2
HPP podzemních podlaží _ 70.705 m2

Stav

2024 soutěžní návrh, 3. místo v mezinárodní soutěži

Klient

Penta Real Estate, s.r.o.
ChalupkovaChalupkovaChalupkovaChalupkovaChalupkova