Churchill I.

Churchill I.

Objekt je umístěn podél ulice Italská v těsné návaznosti na náměstí W. Churchilla, které svou hmotou pomáhá dokončit a uzavřít.

Administrativní objekt Churchill I je půdorysně členěn tak, aby vytvářel nové otevřené veřejné prostory se zahradní architekturou, která se koncepčně vypořádává se svažitým terénem a poskytuje i přes blízkost frekventované komunikace prostor pro relaxaci. Objekt je výškově i půdorysně členěn tak, aby nevytvářel příliš jednolitou a objemnou bariéru. Svým hmotovým členěním reaguje na ubíhající linii svahu a plynule navazuje na již existující zástavbu. Fasáda objektu dynamicky střídá svůj rytmus a hravými kompozičními prvky hmotu domu buď akcentuje nebo naopak místy rozvolní a odlehčí. Jednoduchost a střídmost detailu fasády je vyvážena velkorysostí a neobvyklým pojetím fasádní a hmotové kompozice jako celku. Ostře řezané linie domu jsou kontrastně doplněny plynulými křivkami v parteru. Ty střídavě pronikají do hmoty domu a zase z ní vycházejí a tvoří jakési zálivy, které oddělují provoz na ulici Italská od klidnějších pobytových ploch. V parteru objektu se nachází kantýna, restaurace a kavárna. Mezi objektem Churchill I a navazujícím objektem Churchill II vzniká pobytové náměstíčko se zelení, vodním prvkem a krásným výhledem na panorama Prahy.

Architekt projektu do fáze ÚR: Aukett s.r.o. (Ján Kostrian, Petr Levý, Jana Lehotská, Tomáš Vorel)

 

 

2018
Praha, Česká republika

Odpovědný architekt

doc. Ing. arch. Jakub Cigler

Hlavní inženýr projektu

Ing. arch. David Poláček
Ing. Pavel Prchal

Architekt projektu

Ing. arch. Jan Fiedler

Tým

Ing. arch. Ilia Charushin
Ing. Filip Šmolík
Ing. Marian Kolbasky
Ing. Martin Vítek
Ing. Klára Poskočilová
Ing. arch. Radomír Paulus
Ing. arch. Ondřej Pechar
Ing. arch. Dai Cuong Phan
Ing. arch. Martin Zemánek
MSC. Anna Salingerová

Celková plocha řešeného území

10 275 m2

Celková podlažní plocha

33 100 m2

Stav

2019 dokončeno

Klient

Penta Real Estate

Fotograf projektu

Filip Šlapal
Churchill I.Churchill I.Churchill I.Churchill I.Churchill I.Churchill I.Churchill I.