Dynamica

Dynamica
2018
Praha, Česká republika

Odpovědný architekt

doc. Ing. arch. Jakub Cigler

Hlavní inženýr projektu

Ing. Vladimír Vacek

Architekt projektu

Mgr.A. Jan Hofman

Stav

2018 dokončeno

Klient

Penta Investments s.r.o.

Fotograf projektu

Filip Šlapal
DynamicaDynamicaDynamicaDynamica