Visionary administrative building

Administrativní budova Visionary

2018
Prague, Czech Republic

Architect in Charge

doc. Ing. arch. Jakub Cigler

Main project engineer

Ing. Tomáš Bíma
Ing. Marie Mrázová

Project architect

Mgr.A. Jan Hofman

Team

Ing. Ondřej Hec
Ing. arch. Ilia Charushin
Ing. Pavel Prchal
Ing. arch. Josef Skála
Ing. Petr Šusta
Ing. Martin Vítek
MSC. Anna Salingerová
Ing. arch. Bohuslav Šenkýř

Total area

Total floorage

Status

2018 finished

Client

Skanska Property Czech Republic, s.r.o.
Administrativní budova VisionaryAdministrativní budova VisionaryAdministrativní budova VisionaryAdministrativní budova VisionaryAdministrativní budova VisionaryAdministrativní budova VisionaryAdministrativní budova VisionaryAdministrativní budova VisionaryAdministrativní budova VisionaryAdministrativní budova VisionaryAdministrativní budova VisionaryAdministrativní budova VisionaryAdministrativní budova VisionaryAdministrativní budova VisionaryAdministrativní budova VisionaryAdministrativní budova Visionary