Fasáda roku 2023 pro projekt Parvi Cibulka

Fasáda roku 2023 pro projekt Parvi Cibulka

26. 4. 2023

Rezidenční objekt Parvi Cibulka v Praze 5 Košířích získal ocenění Fasáda roku 2023. Děkujeme odborné porotě, která náš projekt ocenila v kategorii Rekonstrukce historického objektu.

Odůvodnění poroty - rekonstrukcí průmyslového objektu v atraktivní pražské čtvrti Košíře došlo ke konverzi na bytovou funkci. Architektura fasád je provedena s velkým respektem k původnímu vzhledu budovy. Autoři zachovávají industriální charakter, který zároveň zdařile posouvají k obytné estetice. Kombinace režných cihelných povrchů a omítek je zvolena účelově a jeví se jako rozumný kompromis při současných požadavcích na stavební fyziku budov. Detaily fasád v textuře povrchů a profilace okenních výplní svědčí o vysoké kvalitě architektonické práce.