Hagibor

Hagibor

Urbanistická studie zástavby rozvojové plochy Hagibor v Praze Strašnicích - soutěžní návrh. Přes veškeré limity území se návrh snaží o vytvoření tradiční městské struktury vycházející z principů blokové zástavby sousedních Vinohrad. Funkční skladba je diferencována místními podmínkami, směrem k rušné Vinohradské ulici je orientována administrativní funkce, rezidenční čast je uvažována ve zklidněném středu území formou blokové zástavby s lokálními dominantami. Na nároží Vinohradské a Počernické ulice je navržena solitérní budova s preferovanou veřejnou funkcí. Nezastavitelné území ve středu pozemku (ochranné pásmo OSM) je využito pro umístění centrálního parku.

2015
Praha, Česká republika

Odpovědný architekt

doc. Ing. arch. Jakub Cigler

Tým

Mgr. A. Jan Hofman
Mgr. A. Ondřej Hrozinka

Celková podlažní plocha

180.000 m2

Stav

2015 soutěžní studie

Klient

Crestyl
HagiborHagiborHagiborHagiborHagibor