Hotel Metropole Mariánské lázně

Hotel Metropole Mariánské lázně

Navržená urbanistická koncepce hotelového komplexu v sobě zahrnuje požadavek na dotvoření urbanistické struktury ul. Ruská směrem od centra města a tedy přispění k dotvoření v současné době rozrušené uliční čáry této ulice. Nově navržený objekt se uplatňuje jako prvek, který dotvoří v současné době nekompaktní horizontální linku zástavby podél ulice Ruská, která je přerušena právě v okolí řešeného území, aniž by však hmotově konkuroval původnímu objektu. Navržené řešení pak umožní stávající budově hotelu Metropole díky své nárožní věži a větší výšce oproti nově navrženému objektu zakončení této linky výškovým akcentem zcela v souladu s lázeňskou architekturou tvořící památkovou hodnotu města Mariánské Lázně.

2012
Mariánské lázně, Česká republika

Odpovědný architekt

doc. Ing. arch. Jakub Cigler

Tým

Dipl. arch. Vincent Marani, AIA
Ing. Petr Kužela
Mgr. A. Ondřej Hrozinka
Ing. Martin Junek
Ing. arch. Hana Lukešová

Celková podlažní plocha

14 200 m2

Stav

2012 architektonická studie
Hotel Metropole Mariánské lázněHotel Metropole Mariánské lázněHotel Metropole Mariánské lázněHotel Metropole Mariánské lázně