Interiér kanceláří

Interiér kanceláří

Po letech strávených v historické budově  se firma rozhodla modernizovat a přestěhovat své kanceláře. Původní budova dělila firmu přes více než 4 patra. Díky svému charakteru zděné budovy, původně určené pro jiný účel, tvořila mezi zaměstnanci bariery členitých interiérů a zapadlých místností.Přestěhováním se do nových prostor, kde 130 zaměstnanců sdílí jedno patro, umožnilo razantní zlepšení v komunikaci a dostupnosti. Interiér byl koncipován jako transparentní s velkou porcí skleněných příček, ale s ohledem na akustiku či zachování komfortu a základního soukromí zaměstnanců.  Téměř symetrický půdorys má ve své středové ose hlavní místnost sloužící k potkávání všech zaměstnanců, meetingům, přednáškám, umí se dělit na další místnosti, nabízí odpočinkovou zónu a v neposlední řadě se stává srdcem firmy, kde se lidé náhodně setkávají u kávy, čaje či vody. Důraz na ohleduplnost k životnímu prostředí jsme kladli již od začátku nejen pečlivým výběrem všech materiálů, ale i zdánlivými drobnostmi jako kompletním zrušením balených vod nahrazených systémy filtrace a úpravy vody přímo ve speciálních vodovodních bateriích. Užitý nábytek a vybavení nabízí  variabilitu užívání, střídání ergonomických pozic sedu či stoje, či IT vybavení, které zajišťuje spojení české pobočky se světem.I po 12 měsících usilovné spolupráce na projektu a několika dalších měsících provozu nám dělá radost každá návštěva prostor.Odměnou je pro nás pozitivní zpětná vazba a evidentní radost lidí, kteří tyto kanceláře užívají.

2017
Praha, Česká republika

Odpovědný architekt

doc. Ing. arch. Jakub Cigler

Architekt projektu

MgA. Adéla Vodrážková Prchlíková

Tým

MgA. Adéla Vodrážková
Ing. Arch. Barbora Tlučhořová Šímová

Celková podlažní plocha

2 000 m2

Stav

Dokončeno

Klient

Soukromá společnost

Fotograf projektu

Milan Mošna
Interiér kanceláříInteriér kanceláříInteriér kanceláříInteriér kanceláříInteriér kanceláříInteriér kanceláříInteriér kanceláříInteriér kanceláříInteriér kanceláříInteriér kanceláříInteriér kanceláříInteriér kanceláříInteriér kanceláříInteriér kanceláříInteriér kanceláříInteriér kanceláříInteriér kanceláříInteriér kanceláříInteriér kanceláříInteriér kanceláříInteriér kanceláříInteriér kanceláří