JCA DOPORUČUJE SEZNÁMENÍ S METODIKOU VODA VE MĚSTĚ

JCA DOPORUČUJE SEZNÁMENÍ S METODIKOU VODA VE MĚSTĚ

1. 7. 2021
Metodika pro hospodaření s dešťovou vodou (HDV) ve vazbě na zelenou infrastrukturu
 
Metodika má pomoci najít městům a obcím cestu k HDV, dodat odvahu řešit problémy související s klimatickou změnou a zlepšit kvalitu života v zastavěném území. Ve svých kapitolách vás provede celým procesem vedoucím k realizaci a údržbě opatření, představí důležité podklady a dokumenty, přinese možná řešení pro veřejná prostranství a ukáže dílčí opatření včetně informací o jejich nákladech a přínosech. To všechno ve srozumitelné a graficky atraktivní podobě pro čtenáře.
 
Vydalo České vysoké učení technické v Praze (ČVUT) ve spolupráci s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP)
Zpracovalo Univerzitní centrum energeticky efektivních budov (ČVUT UCEEB) a Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku (UJEP IEEP)
 
 
Kolektiv autorů
ČVUT UCEEB:
Martina Sýkorová,  
Pavel Tománek,  
Lýdia Šušlíková,  
Nicol Staňková,  
Markéta Habalová,  
Martin Čtverák a kol.
 
UJEP IEEP:
Jan Macháč,  
Marek Hekrle a kol.
 
Grafická úprava a sazba: Martin Čtverák