Kamenné Žehrovice - rezidenční areál

Kamenné Žehrovice - rezidenční areál

S uvědoměním výjimečnosti řešeného území jsme se u rezidenčního projektu Kamenné Žehrovice pokusili oproti současným zvyklostem živelně vznikajících obytných oblastí v maximální možné míře zachovat charakter místa a ráz krajiny s bohatou vzrostlou zelení a za pomoci architektonického jazyku celé území vizuálně unifikovat.

Samotný obytný soubor je proto založen na jednoduchém konceptu pravidelného osového rastru, na který jsou osazeny jednotlivé vily a bytové domy. Tím je dosaženo jednoznačné organizované urbanizační struktury území, kde je pestrost a členitost tvořena morfologií terénu, stávající vzrostlou zelení a organicky tvarovanými komunikacemi.

Koncepce návrhu je založena na jednotném architektonickém výrazu jednotlivých objektů. Přísnou regulací území je ovlivněno hmotové uspořádání na pozemcích a použití materiálů nejen na fasádách. Uniformita prostředí je dále podpořena jednotným areálovým mobiliářem, oplocením, opěrnými zdmi nebo dlažbou. Těmito striktními podmínkami je sledována kvalita areálu jako celku, se snahou o estetickou i sociální vyrovnanost.

Jednotlivé rezidenční objekty jsou navrženy v současném a snad i budoucím standardu bydlení. Důraz byl kladen zejména na orientaci vůči světovým stranám, variabilitu a účelnost dispozice, výhledy do okolí, provázání interiéru s exteriérem a na nadstandardní prosvětlení obytných místností přirozeným světlem. Fasádní plochy a ostatní vnější povrchové úpravy jsou navrženy zejména z přírodních materiálů a materiálů se snadnou údržbou a dlouhou životností.

2014
Kamenné Žehrovice, ČR

Odpovědný architekt

doc. Ing. arch. Jakub Cigler

Hlavní inženýr projektu

Ing. Aleš Raimr

Tým

Dipl. arch. Vincent Marani, AIA
Ing. Petr Kužela
MgA. Pavel Hrubý
Ing. arch. Martina Sýkorová
Ing. arch. Lukáš Vacovský

Celková plocha řešeného území

18,5 ha

Celková podlažní plocha

40.974 m2

Stav

Regulační plán a architektonická studie rezidenční části 2014

Klient

Asental Group
Kamenné Žehrovice - rezidenční areálKamenné Žehrovice - rezidenční areálKamenné Žehrovice - rezidenční areálKamenné Žehrovice - rezidenční areálKamenné Žehrovice - rezidenční areálKamenné Žehrovice - rezidenční areálKamenné Žehrovice - rezidenční areálKamenné Žehrovice - rezidenční areál