Kanceláře společnosti Wunderman

Kanceláře společnosti Wunderman

Předmětem projektu byla rekonstrukce a přestavba původních prostor sloužících jako fitness na kancelářské prostory. Přestavba souvisela s komplexní vnitřní reorganizací společnosti a s požadavkem na zvýšení počtu pracovních míst. Předmětem studie bylo celkové dispoziční řešení čtyř pater budovy, v rámci první etapy byla ale zrealizovaná jenom část 3NP. Důraz byl v rámci interiéru kladen na zlepšení uživatelského standardu a vytvoření odpočinkových zón pro zaměstnance. Součástí návrhu je nové hygienické jádro, společná kuchyňka s prostorem pro konzumaci, jednací místnosti a velkoprostorová kancelář. Součástí realizace byla řada atypických truhlářských výrobků.

2016
Praha, Česká republika

Odpovědný architekt

doc. Ing. arch. Jakub Cigler

Hlavní inženýr projektu

Ing. Tomáš Bíma

Architekt projektu

Ing. arch. Boris Vološin

Tým

Ing. Petra Šebestová
Ing. arch. Lukáš Vacovský
Ing. Filip Šmolík
Ing. arch. Petr Šusta

Celková podlažní plocha

605 m2

Klient

Wunderman
Kanceláře společnosti WundermanKanceláře společnosti WundermanKanceláře společnosti WundermanKanceláře společnosti WundermanKanceláře společnosti WundermanKanceláře společnosti WundermanKanceláře společnosti WundermanKanceláře společnosti WundermanKanceláře společnosti Wunderman