Klokovo

Klokovo

Rezidenční komplex se nachází u vesnice Klokovo v Moskevské oblasti, jihozápadně od Moskvy v blízkosti města Troitsk. Principem návrhu je poskytnout jeho obyvatelům kvalitní a bezpečné bydlení v zeleni, se zajištěním kompletní potřebné infrastruktury a zázemí jednotného standartu po celém areálu. 

2011
Moskva, Rusko

Odpovědný architekt

doc. Ing. arch. Jakub Cigler

Hlavní inženýr projektu

Ing. Aleš Raimr

Architekt projektu

Ing. arch. Antonín Holubec

Tým

Dipl. arch. Vincent Marani, AIA
Ing. Petr Kužela
Ing. arch. Anna Borovská
Ing. Andrea Honejsková
Ing. Eva Neumannová
Anna Salingerová, Msc.

Celková plocha řešeného území

100 ha

Celková podlažní plocha

294.500 m2

Stav

2011-12 studie

Klient

PPF Investments Ltd.
KlokovoKlokovoKlokovo