Kniha Dřevo!

Kniha Dřevo!

18. 5. 2022

V posledních několika letech se naše architektonická kancelář v rámci svých projektů zaměřuje na využití stále většího podílu přírodních materiálů. Kapitolou samou pro sebe se pak pro nás stává dřevo jako základní stavební materiál. V rámci tohoto pro nás logického směřování a uvažování jsme se rozhodli získané informace veřejně sdílet. Náš kolega Matyáš Cigler proto za tímto účelem připravil knihu s nečekaně komplexním pohledem a velmi příjemnou formou s výstižným názvem Dřevo!