Lasvit Office Showroom

Lasvit Office Showroom

Zadáním investora bylo vytvoření nájemní jednotky, která bude fungovat jako showroom pro klienty a zároveň kanceláře pobočky firmy v Dubaji.

Kancelářský prostor byl navržený s dřevěným obkladem na podlaze, stěně a stropu. Výstavní prostor je na rozdíl od kancelářského „oddělen“ materiálově a má také vyšší světlou výšku. Je bez podhledu, otevřen až k železobetonové stropní desce. U vstupu do jednotky je situována recepce, ze které je přístup do skladu, kuchyňky a jednací místnosti, která je skleněnou stěnou propojena s výstavním prostorem.

2015
Praha, Česká republika

Odpovědný architekt

doc. Ing. arch. Jakub Cigler

Architekt projektu

MgA. Adéla Vodrážková Prchlíková

Tým

Ing. Eduard Vilt

Celková podlažní plocha

193 m2

Stav

2015 dokončeno

Klient

LASVIT FZE
Lasvit Office ShowroomLasvit Office ShowroomLasvit Office ShowroomLasvit Office ShowroomLasvit Office ShowroomLasvit Office ShowroomLasvit Office ShowroomLasvit Office Showroom