Na Hrázi

Na Hrázi

Řešené území se nachází na okraji obce Lipno nad Vltavou. Hlavním prvkem formujícím urbanistickou rezidenční koncepci území byla v první řadě jedinečná poloha a morfologie místa – výhled na mělký záliv a na minimálně zastavěný protější břeh v režimu CHKO.

2009
Lipno nad Vltavou, Česká republika

Odpovědný architekt

doc. Ing. arch. Jakub Cigler

Architekt projektu

Ing. arch. Antonín Holubec

Tým

Dipl. arch. Vincent Marani, AIA
Ing. Petr Kužela
Ing. arch. Pavel Neuberg
Ing. arch. Petra Čížková
Ing. arch. Natalia Oskina

Celková plocha řešeného území

5,3 ha

Celková podlažní plocha

24.700 m2

Stav

2009 soutěžní studie

Klient

Satpo Development s.r.o.
Na HráziNa HráziNa HráziNa Hrázi