The Port

The Port

Řešený rezidenční projekt se nachází na hlavní přístupové ose do Bratislavy ze směru dálnice D2 Brno – Bratislava. V širším měřítku návrh řeší území jako soustavu lokálních center propojených páteřními komunikacemi, s největší intenzitou dopravy a funkčního využití soustředěnou kolem těchto spojnic. 

2006
Bratislava, Slovensko

Odpovědný architekt

doc. Ing. arch. Jakub Cigler

Hlavní inženýr projektu

Ing. Tomáš Bíma

Architekt projektu

Ing. arch. Antonín Holubec

Tým

Dipl. arch. Vincent Marani, AIA
Ing. Petr Kužela
Ing.arch. Alžběta Solárová
Ing. Jana Danešová
Ing.arch. Antje Stuchlik

Celková plocha řešeného území

250 ha

Celková podlažní plocha

2,813.000 m2

Stav

2007 urbanistická studie

Klient

Penta Investments s.r.o.
The PortThe PortThe PortThe Port