Pragovka Vysočany

Pragovka Vysočany

Vysočany, jedno z rodných míst českého průmyslu, jsou v rámci Prahy známé jako historická industriální čtvrť na okraji širšího centra. Městské struktuře Vysočan dominují tovární areály, dopravní uzly a fragmenty logisticko-industriální krajiny mísící se s původní blokovou a novodobou zástavbou.

Průmyslové areály ve Vysočanech přímo reflektují společensko-ekonomické proměny uplynulého století. Původní vlajkové lodi československého průmyslu, areál Praga a Kolben-Daněk spoluvytvářely světově ceněnou kvalitu strojírenské výroby, následně byly v době okupace a poválečném znárodnění přeorientovány na polovojenskou výrobu a porevoluční doba dokončila jejich úpadek. Tato situace je velkou příležitostí ke skutečné změně a proměně. Skvělá dopravní dostupnost, blízká příroda a rozsáhlé brownfieldy dávají možnost novým stavebním příležitostem a rozvoji celé městské čtvrti v rozsahu, který je v rámci Prahy unikátní.

Areál bývalé Pragovky má ambici se stát novým srdcem Vysočan. Velikost území, jeho centrální poloha a spolupráce mezi městskou částí, Magistrátem, investory a architekty mají za cíl v území vytvořit příkladnou městskou čtvrť podle urbanistických principů tzv. “Kreativní čtvrti.”

Termín “kreativní” není vázán pouze na přítomnost uměleckých ateliérů, přítomnost galerií a umění. Není také myšlen jako marketingová nálepka, do které lze vměstnat libovolný obsah nejisté kvality. Kreativní přístup definujeme jako ten, který integruje sociální, ekologické a ekonomické aspekty k výstavbě celistvého a komplexního městského prostoru. Kreativní přístup definuje kvality (kompaktnost, variabilita typologií, smíšené funkce, přednost chodců a MHD před automobilovou dopravou, zachování historických objektů a kvalitní různorodé veřejné I poloveřejné prostory), ale zároveň umožňuje flexibilní budoucí rozvoj reagující na poptávku, společenské změny a ekonomický vývoj.

Vize budoucí výstavby je motivovaná vytvořením kvalitních veřejných prostorů propojující kompaktní blokový urbanismus s konvertovanými industriálními památkami a budovami celoměstského významu (muzea, školy, galerie a veřejná vybavenost). Součástí budoucího areálu bude například muzeum automobilů Praga ve zrekonstruované Hale 20 nebo kulturní centrum celoměstského významu – Kunsthalle v Hale 19. Obě navrhované funkce pomohou čtvrť zapsat do mentální mapy širší Prahy, vzbudí zvýšený zájem o oblast a příznivě ovlivní kvalitu života současných i budoucích obyvatel a návštěvníků.

2017
Praha, Česká republika

Odpovědný architekt

doc. Ing. arch. Jakub Cigler

Tým

Ing. Aleš Raimr
Ing. arch. Boris Vološin
M. Arch. Lucie Senešiová
B. Arch. Peter Bednár
MgA. Pavel Hrubý

Celková plocha řešeného území

22 ha

Stav

2016 Koncepční studie, 2016-2017 Urbanistická studie, 2017 Studie první fáze

Klient

Creviston, a.s.
Pragovka VysočanyPragovka VysočanyPragovka VysočanyPragovka VysočanyPragovka VysočanyPragovka VysočanyPragovka VysočanyPragovka Vysočany