Předboj

Předboj se nachází ve Středočeském kraji přibližně 10 km severně od Prahy, rozvojová lokalita je na kraji obce, v mírném jižním svahu. Řešené území je rozděleno na 16 parcel o plošné výměře mezi 800 až 1500 m2. Navrženy jsou tři typy rodinných vil.

Webová prezentace developmentu: http://www.yard-development.cz/
 

2013
Předboj, Česká republika

Odpovědný architekt

doc. Ing. arch. Jakub Cigler

Hlavní inženýr projektu

Ing. Jan Zajíček

Architekt projektu

Dipl. arch. Vincent Marani, AIA

Tým

Ing. Petr Kužela
Ing. arch. Zuzana Šrollová
Ing. Petra Šebestová
Ing. Jan Kolář
Ing. Martin Vítek

Celková plocha řešeného území

2,6 ha

Celková podlažní plocha

10.850 m2

Stav

2013 ve výstavbě

Klient

YARD a.s.
PředbojPředbojPředbojPředbojPředbojPředbojPředbojPředbojPředbojPředboj