Revitalizace Václavského náměstí

Revitalizace Václavského náměstí

Václavské náměstí vždy patřilo k jednomu z hlavních symbolů české země. Náměstí bylo a je středem Prahy a pražské památkové rezervace, a zároveň je také místem konání významných událostí a setkání. Cílem návrhu je snaha rehabilitovat fenomén Václavského náměstí jako bulváru kypícího životem včetně znovuzavedení tramvajové trati. Jednotlivé prostory náměstí pro různé druhy dopravy jsou jasně vymezeny, chodníky rozšířeny a doplněno další stromořadí lip. Spolu s požadavkem na sjednocení městského mobiliáře, povrchových úprav a použitých materiálů je i jedním ze základních principů návrhu záměr odstranění parkujících vozidel.

V první etapě došlo k revitalizaci spodní části náměstí. Od křižovatky Jindřišská – Vodičkova po Zlatý kříž bude pěší zóna, ve středové části je ponechána prostorová rezerva pro možnost navrácení tramvajové trati. V těžišti spodní části je na úrovni paláce Baťa umístěn jednoduchý vodní prvek. V nových vnitřních alejích je použit druh Tilia ×europaea ‘Pallida‘, typ Ebben. Pro zlepšení podmínek růstu stromů je využit systém podzemních strukturálních půdních buněk Treeparker, který zamezuje hutnění půdy v okolí stromu. Pravidelná zálivka je zajištěna automatickým závlahovým systémem v kombinaci s využitím srážkové vody z okolních zpevněných ploch sběrem v chodníkových vpustích. Mříže stromů jsou litinové, atypické, s proměnlivým vnitřním průměrem zohledňující různou velikost kmenů.

Stojany na kola a odpadkové koše jsou v designu nového pražského mobiliáře od studia Olgoj Chorchoj, koše však jsou modifikovány do verze s podzemním kontejnerem o kapacitě 600 l. Lavičky jsou tvořeny jednoduchými bloky z umělého kamene. S postupující rekonstrukcí dochází k vymístění všech stánků a nekoncepčních nadzemních objektů. Ponechány jsou pouze nezbytně nutná větrací zařízení z metra a kolektorů – ty jsou sjednocena novým materiálovým řešením opláštění. Chodníky jsou dlážděny z tmavě šedé řezanoštípané vápencové mozaiky. Na pojížděných plochách a středové promenádě je použita velká řezanoštípaná žulová dlažba.

„Na Novém Městě pražském můžeme v půdorysu zjistit určité, stále v různých násobcích se opakující rozměry. Tak šířka horního Václavského náměstí jsou dva díly, dolního jeden a půl, vzdálenost od nároží Koruny (čp. 846/2) k rohu Jindřišské ulice je osm dílů. Od Koruny po roh Opletalovy ulice a Václavského náměstí je 17 dílů, od Koruny po Rytířskou ulici 4 díly, po nároží u bývalé Koňské brány 22 dílů. Propočtením a převedením na metrickou míru zjistíme, že jeden takový díl by se rovnal průměrně 30,794 m, čili odpovídal by délce jednoho zemského provazce, majícího 52 lokte, či 104 stopy a užívaného ve 14. století.“
Vilém Lorenz / Nové Město pražské

Půdorysné členění náměstí vychází z modulu středověkého založení uliční sítě v rastru násobků zmíněného „zemského provazce“. Na tomto základě bylo vytvořeno nové horizontální členění prostoru, jakýsi symbolický otisk, který je dodnes dobře čitelný v parcelaci náměstí. Vychází z něj pozice nových stromů, poloha mobiliáře, ale především horizontálně rytmizuje nové široké chodníky. Každý celý násobek provazce je v mozaikové dlažbě zvýrazněn pásem z masivních žulových desek s číselnými symboly. Ty jsou ze šluknovského syenitu, hlavní provazce s římskými číslicemi mají šířku 500 mm a rozteč cca 30 m, vedlejší provazce jsou bez číslic, mají šířku 300 mm a rozteč cca 10 m. Spáry mezi jednotlivými kameny znaku jsou akcentovány vložením mosazné pásoviny.

V současné době se zpracovává projekt tramvajové trati Václavské náměstí a Muzeum. Dopravní podnik hl. m. Prahy připravuje tyto dvě akce s cílem propojení dnešních tratí v Jindřišské – Vodičkově ulici s tratí ve Vinohradské ulici přes horní část Václavského náměstí a prostorem mezi budovami Národního muzea. Rekonstrukce horní části Václavského náměstí bude navazovat na nyní realizovanou spodní část a začne na přelomu let 2022–2023.

 

2021
Praha, Česká republika

Odpovědný architekt

doc. Ing. arch. Jakub Cigler

Hlavní inženýr projektu

Ing. Vladimír Vacek

Architekt projektu

Mgr.A. Jan Hofman

Tým

Ing. arch. Petr Kučera
Ing. arch. Václav Šimeček
Mg.A. Ondřej Hrozinka
B. arch. Peter Bednár
Anna Salingerová Msc.
dopravní řešení Ateliér Dua:
Ing. Václav Malina
Ing. Petr Zajíc

Celková plocha řešeného území

37.000 m2

Stav

2021 realizace 1. fáze, 2005 soutěžní návrh 1. cena

Klient

Hlavní město Praha
Revitalizace Václavského náměstíRevitalizace Václavského náměstíRevitalizace Václavského náměstíRevitalizace Václavského náměstíRevitalizace Václavského náměstíRevitalizace Václavského náměstíRevitalizace Václavského náměstíRevitalizace Václavského náměstíRevitalizace Václavského náměstíRevitalizace Václavského náměstíRevitalizace Václavského náměstíRevitalizace Václavského náměstíRevitalizace Václavského náměstíRevitalizace Václavského náměstíRevitalizace Václavského náměstíRevitalizace Václavského náměstíRevitalizace Václavského náměstí