Revitalizace Václavského náměstí

Revitalizace Václavského náměstí

Dopravně – urbanistické řešení vychází z požadavku na rehabilitaci Václavského náměstí, spojeného s postupným návratem tramvajové dopravy. Požadavek na sjednocení použitých materiálů, jasné vymezení jednotlivých prostorů náměstí pro různé druhy dopravy, současné rozšíření chodníků pro chodce a umístění dalších stromořadí, vede k návrhu nových stromořadí do zvýšených obrub, umístěných přímo do komunikace. 

2013
Praha, Česká republika

Odpovědný architekt

doc. Ing. arch. Jakub Cigler

Hlavní inženýr projektu

Ing. Vladimír Vacek

Architekt projektu

Mgr.A. Jan Hofman
Mg.A. Ondřej Hrozinka

Tým

Dipl. arch. Vincent Marani, AIA
Ing. Petr Kužela
Ing. arch. Petr Kučera
Ing. arch. Pavel Neuberg

Celková plocha řešeného území

4,1 ha

Celková podlažní plocha

Stav

2005 soutěžní návrh 1. cena, 2012 územní rozhodnutí (I. fáze, úsek Na příkopě – Vodičkova)

Klient

Městská část Praha 1
Revitalizace Václavského náměstíRevitalizace Václavského náměstíRevitalizace Václavského náměstíRevitalizace Václavského náměstíRevitalizace Václavského náměstíRevitalizace Václavského náměstíRevitalizace Václavského náměstíRevitalizace Václavského náměstíRevitalizace Václavského náměstí