Rezidence Dlážděná

Rezidence Dlážděná

Palác Dlážděná je původní činžovní dům z konce 19. století s neorenesančním průčelím, který byl v druhé polovině 20. století adaptován na administrativní budovu. Rekonstrukce vrací domu původní residenční funkci s obchody v parteru, což se zohledňuje i ve vnějším výrazu budovy.

Směrem do ulice se v parteru objekt více otevírá pomocí nových výkladců osazených do původních otvorů, mezi kterými je umístěn jak hlavní vstup, tak i vjezd do dvora. V nadzemních podlažích je směrem do ulice zachována původní neorenesanční fasáda, která byla od počátku koncipována jako reprezentativní tvář nadstandartního užívání. Nově je řešeno podkroví a střecha nad úrovní hlavní římsy uličního traktu, kde jsou mezonetové byty. Analogicky k sousedním objektům je nad úrovní římsy osazena řada nových střešních vikýřů. Směrem do dvora je stávající nepůvodní fasáda upravena tak, aby reflektovala současné nároky na bydlení. Z toho důvodu jsou dvorní okna řešena jako francouzská a zároveň jsou na fasádě do dvora osazeny nově balkony s ocelovým zábradlím.

Stavba má jedno podzemní a sedm nadzemních podlaží. Objekt se hmotově skládá z uličního a dvorního traktu. Uliční trakt má sedm nadzemních podlaží a je zakončen mansardovou střechou, dvorní trakt je pětipodlažní, zakončen plochou střechou. Podzemní podlaží se nachází pod celým činžovním domem.

Dotčený objekt a okolní zástavba vymezují na pozemku dvůr, ve kterém je navržen parkovací objekt. Na střeše parkovacího objektu je navržena společná zahrada se zelení. Zahrada je společná pro všechny majitele bytů a je přístupná ze společné domovní chodby.

V 1. NP se nachází vstupní prostory pro bytovou část objektu a obchodní jednotky. Ve 2. NP až 7. NP jsou navrženy bytové jednotky. V centrální části půdorysu se nachází stávající trojramenné schodiště s rekonstruovaným výtahem. Jedná se o schodišťový typ domu, který je na jednotlivých podlažích doplněn o společnou chodbu, díky které je možno rozdělit podlaží na více menších jednotek.

2020
Praha, Česká republika

Odpovědný architekt

doc. Ing. arch. Jakub Cigler

Tým

Ing. Vladimír Vacek
Ing. arch. Michal Nácovský
Mgr. A. Ondřej Hrozinka
Ing. arch. Barbora Tlučhořová Šímová
MgA. Adéla Vodrážková Prchlíková
Ing. Arch. Kateřina Pazourková
Ing. Ondřej Hec
M. Arch. Lucie Senešiová
Ing. arch. Pavel Vild
Ing. Petr Šusta
B. Arch. Peter Bednár
Ing. Martin Vítek
MSC. Anna Salingerová

Celková podlažní plocha

HPP celkem _ 6.850 m2

Stav

2020 realizováno

Klient

PSN s.r.o.

Fotograf projektu

Filip Šlapal
Rezidence DlážděnáRezidence DlážděnáRezidence DlážděnáRezidence DlážděnáRezidence DlážděnáRezidence Dlážděná