Rezidence Quadrio

Rezidence Quadrio

Bytové domy v historickém centru Prahy vznikaly ve větší míře naposledy ve 30. a 40. letech minulého století. V této době vznikla řada zajímavých funkcionalistických domů, které svým designem a typologií nastolily nový směr v požadavcích na bydlení a životní styl obecně. Požadavek na solitérní novostavbu bytového domu v bezprostředním centru Prahy, jak předepisovaly regulační podmínky, představoval v dnešní době zcela ojedinělé zadání. Navrhli jsme městský dům s živým obchodním parterem, který se aktivně zapojí do stávající struktury rostlého centra města. Bytový dům je solitérně situovaný na nároží ulic Purkyňova a Vladislavova. Jeho severní průčelí uzavírá nové náměstí vznikající v rámci zástavby celého bloku jako klidové pobytové místo s městskou zelení a vodními prvky. S obchodně administrativním objektem je propojen v rámci podzemních podlaží, kde je rovněž umístěno parkování, sklípky a domovní vybavenost. Hlavní vstup do objektu je situován z ulice Purkyňova, přes vstupní lobby je možné projít na nové náměstí, do kterého ústí druhý vstup. Jednoduchá kubická hmota má sedm nadzemních podlaží a po svém obvodě je obkroužena prstenci balkónů a teras, do těchto vodorovných rovin jsou vsazena celoprosklená "akvária" obytných místností zajišťující panoramatické výhledy do okolních ulic. Dispozičně jsou byty řešeny tak, že každá obytná místnost v každém bytě má vstup na terasu nebo balkon. Velkoryse řešené mezonetové byty nabízí obývací pokoje otevřené přes dvě podlaží s výškou 5,8m. V posledních patrech jsou byty doplněny vnitřními venkovními atrii, ze kterých jsou přístupné střešní pobytové terasy. Dům nabízí 13 bytových jednotek, z toho několik mezonetových.

2014
Praha, Česká republika

Odpovědný architekt

doc. Ing. arch. Jakub Cigler

Hlavní inženýr projektu

Ing. Marie Mrázová

Architekt projektu

Mgr.A. Jan Hofman

Tým

Dipl. arch. Vincent Marani, AIA
Ing. Petr Kužela
Mgr.A. Ondřej Hrozinka
Ing. Martin Junek
Ing. arch. Pavel Neuberg
Ing. Martin Vítek
MgA. Pavel Hrubý
Ing. arch. Michal Nácovský
Ing. Lenka Špirudová

Celková podlažní plocha

2.100 m2

Stav

2014 dokončeno

Klient

CPI Group, a.s.
Rezidence QuadrioRezidence QuadrioRezidence QuadrioRezidence QuadrioRezidence QuadrioRezidence QuadrioRezidence QuadrioRezidence QuadrioRezidence QuadrioRezidence QuadrioRezidence Quadrio