Rezidenční soubor U Sluncové

Rezidenční soubor U Sluncové

Řešené území se nachází v dosahu širšího městského centra, na hraně urbanizovaného území Karlína, na rozhraní blokové a sídlištní zástavby. Rovinatá závětrná, klidová poloha při úpatí severního svahu vrchu Vítkova poskytuje exkluzivní výhled na zelenou stěnu severního úbočí kopce Vítkov.

Budovy jsou šachovnicově prostřídány a vytvářejí tak po obou stranách ulice polozavřené dvory, které členění prostor na veřejný - ulice, poloveřejný – dvory  a soukromý – předzahrádky, lodžie bytů, vlastní byty, střešní zahrady. Solitérní budovy spojené vyvýšenou parkovací podnoží drží uliční čáru. Ulice je koncipována v režimu obytné zóny s  jednosměrným provozem a stromořadím situovaným na severní straně a prostřídaným s podélným stáním na povrchu.

Jednotlivé objekty jsou orientovány směrem východ-západ do vnitřních zelených dvorů. Na severní hraně řešeného území se nacházejí tři šestipodlažní bytové objekty a na jižní hranu jsou situovány čtyři třípodlažní bytové objekty. Garážová podnož je na severní straně zapuštěna pod úroveň terénu o půl patra a na jižní je zapuštěno pod úroveň stoupajícího terénu, což zlepšuje světelně technické podmínky bytů v prvním bytovém podlaží, zatímco byty blíže ke svahu se stále nacházejí pod úrovní vlakové estakády.

Hlavní bytová funkce je doplněna flexibilními prostory umístěnými v parkovacích podnožích na hraně uliční čáry, součástí souboru staveb je i jednopodlažní komunitní objekt.

Střídmá architektura odkazující k industriální historii Karlína používá nadčasový materiál, který přirozeně stárne a to režné zdivo. Ke každému bytu se náleží velká zasklená lodžie plnící zároveň funkci akustické předstěny, která se stává jakýmsi „venkovním pokojíkem“. Principy dělení území na veřejné-poloveřejné-soukromé jsou zvýrazněny použitím drobné architektury. Zídky a vstupní předprostory definují uliční čáru, terasy výškově oddělující jednotlivé úrovně zase polosoukromé zahrady a předzahrádky bytů. Dispozice bytů umožňují v maximální míře žádané rohové byty.

 

2017
Praha, Česká republika

Odpovědný architekt

doc. Ing. arch. Jakub Cigler

Tým

Ing. arch. Antonín Holubec
Ing. arch. Tomáš Kučera
Ing. Kamil Plavec
Ing. Vladimír Vacek

Celková podlažní plocha

15 600 m2

Stav

2017 soutěžní studie

Klient

CTR Group a.s.
Rezidenční soubor U SluncovéRezidenční soubor U SluncovéRezidenční soubor U SluncovéRezidenční soubor U SluncovéRezidenční soubor U Sluncové