Rozvoj Masarykova nádraží

Rozvoj Masarykova nádraží

Předmětná rozvojová lokalita Masarykova nádraží je dle zadání studie vymezena ulicemi Hybernská, Havlíčkova, Na Florenci, z východu pak areálem ÚAN Florenc a soustavou drážních objektů a kolejišť. Projekt se nachází na území Pražské památkové rezervace.

2010
Praha, Česká republika

Odpovědný architekt

doc. Ing. arch. Jakub Cigler

Architekt projektu

Ing. arch. Antonín Holubec

Tým

Dipl. arch. Vincent Marani, AIA
Ing. Petr Kužela
Ing. Tomáš Jeníček
Mgr. A. Ondřej Hrozinka
Ing. arch. Ján Ferenčík
Ing. Marián Kolbasky
Ing. arch. Pavel Neuberg
Ing. arch. Natalie Oskina

Celková plocha řešeného území

18,5 ha

Celková podlažní plocha

297.000 m2

Stav

2010 soutěžní studie

Klient

Masaryk Station Development a.s.
Rozvoj Masarykova nádražíRozvoj Masarykova nádražíRozvoj Masarykova nádražíRozvoj Masarykova nádraží