Administrativní budova Visionary

Administrativní budova Visionary

2018
Прага, Чешская Республика

Руководитель авторского коллектива

doc. Ing. arch. Jakub Cigler

Главный инженер проекта

Ing. Tomáš Bíma
Ing. Marie Mrázová

Архитектор проекта

Mgr.A. Jan Hofman

Проектная группа

Ing. Ondřej Hec
Ing. arch. Ilia Charushin
Ing. Pavel Prchal
Ing. arch. Josef Skála
Ing. Petr Šusta
Ing. Martin Vítek
MSC. Anna Salingerová
Ing. arch. Bohuslav Šenkýř

Площадь участка

Общая площадь

Клиент

Skanska Property Czech Republic, s.r.o.
Administrativní budova VisionaryAdministrativní budova VisionaryAdministrativní budova VisionaryAdministrativní budova VisionaryAdministrativní budova VisionaryAdministrativní budova VisionaryAdministrativní budova VisionaryAdministrativní budova VisionaryAdministrativní budova VisionaryAdministrativní budova VisionaryAdministrativní budova VisionaryAdministrativní budova VisionaryAdministrativní budova VisionaryAdministrativní budova VisionaryAdministrativní budova VisionaryAdministrativní budova Visionary