оживление ландшафта и водоток в городе

Revitalizace krajiny a vodního toku ve městě
2017
Kašperské Hory, Česká republika

Руководитель авторского коллектива

doc. Ing. arch. Jakub Cigler

Проектная группа

Ing. Aleš Raimr
B. Arch. Peter Bednár

Клиент

město Kašperské Hory
Revitalizace krajiny a vodního toku ve městěRevitalizace krajiny a vodního toku ve městěRevitalizace krajiny a vodního toku ve městěRevitalizace krajiny a vodního toku ve městěRevitalizace krajiny a vodního toku ve městěRevitalizace krajiny a vodního toku ve městě