revitalizace Žižkova náměstí

revitalizace Žižkova náměstí
2017
Kašperské Hory, Česká republika

Руководитель авторского коллектива

doc. Ing. arch. Jakub Cigler

Проектная группа

Ing. Aleš Raimr
MgA. Pavel Hrubý
B. Arch. Peter Bednár

Клиент

město Kašperské Hory
revitalizace Žižkova náměstírevitalizace Žižkova náměstírevitalizace Žižkova náměstírevitalizace Žižkova náměstírevitalizace Žižkova náměstírevitalizace Žižkova náměstí