Rozvojové území Avia Letňany

Rozvojové území Avia Letňany
2020
Praha, Česká republika

Руководитель авторского коллектива

doc. Ing. arch. Jakub Cigler

Главный инженер проекта

Ing. Aleš Raimr

Проектная группа

Ing. arch. Boris Vološin
Ing. arch. Jan Fiedler
Mgr. A. Jan Hofman
Mgr. A. Ondřej Hrozinka
B. arch. Peter Bednár
M. Arch. Lucie Senešiová
MgA. Pavel Hrubý
Ing. Roman Šubrt
Ing. arch. Ján Ferenčík
Ing. arch. Tereza Nalezená
Ing. Kamil Plavec
Ing. arch. Ondrej Zajac
Ing. arch. Petra Huňková
Ing. Zdeňka Chvátalová

Клиент

Odien Real Estate a.s.
Rozvojové území Avia LetňanyRozvojové území Avia Letňany