Rozvojové území Ruzyně – Nová Ruzyně

2018
Прага, Чешская Республика

Руководитель авторского коллектива

doc. Ing. arch. Jakub Cigler

Главный инженер проекта

Ing. Aleš Raimr

Проектная группа

M. Arch. Lucie Senešiová
MgA. Pavel Hrubý
Ing. Zdeňka Chvátalová
Ing. arch. Lukáš Vacovský

Клиент

Městská část Praha 6
Rozvojové území Ruzyně – Nová RuzyněRozvojové území Ruzyně – Nová RuzyněRozvojové území Ruzyně – Nová RuzyněRozvojové území Ruzyně – Nová RuzyněRozvojové území Ruzyně – Nová Ruzyně