Vinařství Thaya

Vinařství Thaya
2021
Havraníky, Česká republika

Руководитель авторского коллектива

doc. Ing. arch. Jakub Cigler

Главный инженер проекта

Ing. Jan Zajíček

Архитектор проекта

doc. Ing. arch. Jakub Cigler

Проектная группа

Ing. arch. Tereza Ciglerová
Ing. Tomáš Bíma
Ing. Kamil Plavec
Ing. arch. Petr Šusta
Ing. arch. Jan Šebek
Ing. arch. Sujana Villafane Bohac
Arch. Andrea Perozo
Anna Salingerová Msc.
Ing. Eva Neumannová
MgA. Kateřina Pazourková

Клиент

soukromý investor / private investor
Vinařství Thaya Vinařství Thaya Vinařství Thaya Vinařství Thaya