Sportovně-relaxační areál Kamenné Žehrovice

Sportovně-relaxační areál Kamenné Žehrovice

Řešené území je rozčleněno od dopravně zatížených prostor ke klidnějším a uzavřenějším zónám. Restaurace s obchodem a objekt zázemí plovárny jsou situovány na protilehlých stranách nově navrhovaného náměstí. Uzavřeného dojmu tohoto veřejného prostoru je dosaženo střešní konstrukcí, která oba objekty vzájemně propojuje a poskytuje ochranu návštěvníků před povětrnostními vlivy. V neposlední řadě pak sjednocuje architektonický výraz objektů a je do jisté míry charakteristickým prvkem komplexu. Tento stavební celek pak svou pozicí vizuálně dělí veřejné prostory od sportovně-relaxačního areálu samotného. Uzavřené území komplexu je pomyslně rozděleno na část se sportovními aktivitami a na část, kde jsou upřednostněny oddechové funkce. Centrálním prvkem aktivní zóny je biotopové koupaliště s brouzdalištěm, neplaveckou a plaveckou částí o rozloze 2.500 m2, středobodem relaxační části je pak plocha mokřadu. Terénní úpravy a vodní plochy jsou s ohledem na uvažované stavební technologie navrženy racionálně, ovšem se záměrem dosažení „přírodního“ výrazu.

2017
Kamenné Žehrovice, ČR

Odpovědný architekt

doc. Ing. arch. Jakub Cigler

Hlavní inženýr projektu

Ing. Aleš Raimr

Architekt projektu

MgA. Pavel Hrubý

Tým

Ing. Zdeňka Chvátalová
Anna Salingerová, MSc.
Ing. arch. Ing. Jan Šebek
Ing. arch. Lukáš Vacovský
Ing. Martin Vítek

Celková plocha řešeného území

19.483 m2

Celková podlažní plocha

934 m2

Stav

Regulační plán 2016, dokumentace ÚR 2017

Klient

Rezidence Marina, s.r.o. (Asental Group)
Sportovně-relaxační areál Kamenné ŽehroviceSportovně-relaxační areál Kamenné ŽehroviceSportovně-relaxační areál Kamenné ŽehroviceSportovně-relaxační areál Kamenné ŽehroviceSportovně-relaxační areál Kamenné ŽehroviceSportovně-relaxační areál Kamenné Žehrovice