Truhlářská - zelená střecha

Truhlářská - zelená střecha

Rekonstrukce zelené střechy u administrativního objektu v centru Prahy s cca 2000 m2 kancelářských prostor. Obytná střecha na snížené části objektu orientované do vnitrobloku je venkovním prostorem společným pro všechny nájemce. Umístěním intenzivní vegetace po obvodu plochy a vytvořením obytných zón uvnitř prostoru vznikl koncept zelené oázy s dostatkem soukromí pro větší nebo menší skupiny. Naopak zvenčí je plocha vnímána jako kompaktní zelený ostrov. Projekt respektuje výrazné rozdílné podmínky oslunění v rámci jedné plochy a limity dané jak statikou objektu, tak - zelenáumístěním chladících jednotek. 

2021
Praha, Česká republika

Odpovědný architekt

doc. Ing. arch. Jakub Cigler

Technický ředitel

Ing. Aleš Raimr

Architekt projektu

Anna Salingerová MSc.

Tým

Ing. Zdenka Chvátalová
Ing. Martin Vítek
Ing. Dominika Tesárková
Ing. arch. Sujana Villafane Bohac

Celková plocha řešeného území

250 m2

Stav

2021 dokončeno

Klient

Solitaire Real Estate, a.s.
Truhlářská - zelená střechaTruhlářská - zelená střechaTruhlářská - zelená střechaTruhlářská - zelená střechaTruhlářská - zelená střechaTruhlářská - zelená střechaTruhlářská - zelená střechaTruhlářská - zelená střecha