Václavské náměstí

Václavské náměstí

11. 10. 2021

Václavské náměstí vždy patřilo k hlavním symbolům české země a dodnes je místem konání významných událostí a setkání. Cílem návrhu je vytvořit z Václavského náměstí opět hlavní třídu plnou života a navrátit sem tramvajovou trať. Nová podoba náměstí bude určena především pro pěší. Rozšíří se tak chodníky, přibydou nová stromořadí a sjednotí se druhy laviček i odpadkových košů. Návrh také vymezuje prostor pro jednotlivé druhy dopravy. Kromě znovuzavedení tramvajové trati se z náměstí odstraní parkovací místa a sjednotí se povrchové úpravy a materiály.

V první etapě aktuálně prochází rekonstrukcí spodní část náměstí. Od křižovatky Jindřišská-Vodičkova po ulici Na Příkopě bude na náměstí pěší zóna. Uprostřed spodní části, na úrovni paláce Baťa, je umístěna jednoduchá fontána. Ve středu Václavského náměstí pak vznikne prostor pro navrácení tramvajové trati. Rekonstrukce spodní části náměstí by měla být dokončena do roku 2022.

V současné době se zpracovává projekt tramvajové trati Václavské náměstí a Muzeum. Dopravní podnik hl. m. Prahy připravuje tyto dvě akce s cílem propojení dnešních tratí v Jindřišské-Vodičkově ulici s tratí ve Vinohradské ulici přes horní část Václavského náměstí a prostorem mezi budovami Národního muzea. Rekonstrukce horní části Václavského náměstí bude navazovat na nyní realizovanou spodní část a začne na přelomu roků 2022/2023.