Vinařství Thaya

Vinařství Thaya
Nově vznikající zážitkové vinařství v Havraníkách je rozčleněno do tří základních objemů. Srdce vinařství představuje stávající objekt sýpky, která se stává těžištěm celého vinařského komplexu. Sýpku obepínají jednotlivé objekty vinařství a je zde cítit inspirace moravskými vesnicemi v okolí. Z jedné strany je sýpka ohraničena výrobní halou s degustačními sklípky a ze strany druhé technologickou halou s apartmány a ubytováním. Ve druhé směru sýpka opticky odděluje technologický a rekreační dvůr, který navazuje na dávnověkou tradici franckých dvorů, v kterých se ve středověku zpracovávalo víno.

Střecha výrobní a technologické haly, která se vznáší nad uměle vytvořeným návrším, je tvořena dřevěnými vazníky a tradiční keramickou bobrovkou. Pod ní se odehrává celá řada činností. Nejenom že zakrývá vlastní dům a chrání produkty vinic před sluncem, ale také zakrývá prostory určené pro skladování sklizně, pobyt lidí a odstav vinařské techniky. Na střechu, která kopíruje místní jihomoravskou kopcovitost, plynule navazuje uměle vytvořené návrší nad degustačními sklípky z jedné strany a nad apartmány ze strany druhé. Výška jednotlivých provozních částí je odvozena od potřeb technologií pro výrobu vína.

Z materiálového hlediska jsou degustační sklípky klenuty klasickou plnou cihlou, charakteristickou pro tradiční sklepy. Výrobní a technologická hala je pak tvořena skeletem z pohledového betonu. Jako výplň skeletu je opět použita plná pálená cihla a odkazuje tak na tradiční materiály spojené s výrobou vína. Jiným krokem se vydává centrální objekt rekonstruované sýpky, který je opatřen klasickou vápenocementovou omítkou.

 
2022
Havraníky, Česká republika

Odpovědný architekt

doc. Ing. arch. Jakub Cigler

Hlavní inženýr projektu

Ing. Jan Zajíček

Architekt projektu

doc. Ing. arch. Jakub Cigler

Tým

Ing. arch. Tereza Ciglerová
Ing. Tomáš Bíma
Ing. Kamil Plavec
Ing. arch. Petr Šusta
Ing. arch. Jan Šebek
Ing. arch. Sujana Villafane Bohac
Arch. Andrea Perozo
Anna Salingerová Msc.
Ing. Eva Neumannová
MgA. Kateřina Pazourková

Celková plocha řešeného území

41.100 m2

Celková podlažní plocha

HPP nadzemních podlaží _ 6.203 m2
HPP podzemních podlaží _ 45 m2
Celková podlažní plocha nadzemních podlaží _ 5.720 m2
Celková podlažní plocha podzemních podlaží _ 33 m2

Stav

2022 dokončeno

Klient

soukromý investor / private investor
Vinařství Thaya Vinařství Thaya Vinařství Thaya Vinařství Thaya