Vinařství Thaya

Vinařství Thaya

Zážitkové vinařství THAYA je rozčleněno do tří základních objemů. Srdce vinařství představuje stávající objekt sýpky, která se stává těžištěm celého vinařského komplexu. Sýpku obepínají jednotlivé objekty vinařství a je zde cítit inspirace moravskými vesnicemi v okolí. Z jedné strany je sýpka ohraničena výrobní halou s degustačními sklípky a ze strany druhé technologickou halou s apartmány a ubytováním. Ve druhé směru sýpka opticky odděluje technologický a rekreační dvůr, který navazuje na dávnověkou tradici franckých dvorů, ve kterých se ve středověku zpracovávalo víno.

Střecha výrobní a technologické haly, která se vznáší nad uměle vytvořeným návrším, je tvořena dřevěnými vazníky a tradiční keramickou bobrovkou. Pod ní se odehrává celá řada činností. Nejenom že zakrývá vlastní dům a chrání produkty vinic před sluncem, ale také zakrývá prostory určené pro skladování sklizně, pobyt lidí a odstav vinařské techniky. Na střechu, která kopíruje místní jihomoravskou kopcovitost, plynule navazuje uměle vytvořené návrší nad degustačními sklepy z jedné strany a nad apartmány ze strany druhé. Výška jednotlivých provozních částí je odvozena od potřeb technologií pro výrobu vína.

Z materiálového hlediska jsou degustační sklepy klenuty klasickou plnou cihlou, charakteristickou pro tradiční sklepy. Výrobní a technologická hala je pak tvořena skeletem z pohledového betonu. Jako výplň skeletu je opět použita plná pálená cihla a odkazuje tak na tradiční materiály spojené s výrobou vína. Jiným krokem se vydává centrální objekt rekonstruované sýpky, který je opatřen klasickou vápenocementovou omítkou a okny s industriálním členěním.

V bývalé sýpce je kromě recepce s obchodem umístěna restaurace APRI se zázemím a kanceláře vinařství. Hlavní myšlenkou investora bylo podávat k vínu i jídlo ve vysoké kvalitě a umožnit pohled do kuchyně ke sledování přípravy jídla. Restaurace nabízí na 210 m2, 90 míst ve dvou podlažích plus 60 míst na terase. Název restaurace je odvozen od názvu nejvyšší řady vín vinařství THAYA a v překladu znamená divočák.

Do prázdného čtvercového prostoru sýpky, kde zůstala pouze ocelová nosná konstrukce a částečně dřevěné stropní trámy, bylo vloženo ocelové schodiště s proskleným výtahem, vstup s recepcí, obchodem a centrální bar. Okolo těchto pevných elementů jsou rozmístěny různé variace sezení. Na střeše je umístěna střešní zahrada s posezením pro degustaci a výhledy do kraje. Sýpka je rekonstruována s důrazem na zachování původního tvaru a členění stavby a co největšího množství původních prvků, jako jsou ocelové a dřevěné konstrukce i původní omítky se všemi nerovnostmi. Doplnění / podpoření původního – upcyklovaná svítidla – repasované staré industriální lampy. Ve vinařství se nachází i 28 dvoulůžkových pokojů a wellness se saunou a vířivkou. Hotelové pokoje byly navrženy v tradičních materiálech jako jsou cihelná dlažba, dřevěné podlahy, nábytek z masivního dubu. Veškeré interiéry jsou provedené s důrazem na řemeslný detail.

Krajinářské úpravy - vinařství THAYA se nachází na parcele bývalého JZD, jedná se tedy o brownfield a zbouráním staveb se získalo hodně materiálu, recyklát byl použit na částečné zasypání novostaveb. Důležitou součástí celého areálu jsou krajinářské úpravy jak v samotných nádvořích, tak formou zelených střech na objektech sklepů a apartmánů, jenž pokrývají stromy, keře a květiny typické pro místní původní skalnatá návrší, oddělující geometricky členěné vinice. Tento prvek byl asi nejdůležitějším inspiračním zdrojem při návrhu tohoto vinařského areálu spolu s urbanistickým konceptem obce Havraníky, jež návsí vejčitého tvaru obklopuje centrálně umístěný barokní kostel. Obdobně jako na havranické návsi, i na nádvoří vinařství THAYA poskytují stromy s velkou korunou milosrdný stín a tekoucí voda zmírňuje klima horkých letních dní. Linie vzrostlých třešní vysazených na nádvoří u sýpky do květinovo-travinných výsadeb přechází volně do navazující zvlněné krajiny a rámuje výhled z letní terasy. Tři velké duby s květinovým podrostem na opačné straně sýpky ve dvoře hospodářském vytváří vizuálně první plán kulisy před sýpkou z pohledu od Havraníků. Množství dřevin kmenných i vícekmenných tvarů je vysázeno ve nepravidelném rastru na terénních modelacích. Jedná se o druhy převážně místní jako javor babyka, borovice lesní nebo třešeň ptáčnice, doplněné o drobné keře (trnky, šípky) vyskytující na havranickém vřesovišti, které přímo sousedí s areálem vinařství. Bylinné patro je založeno na velkém podílu travin, hlavně kostřav a dochanů, doplněné o kvetoucí trvalky suchu odolného sortimentu. Vegetační plochy částečně pod automatickou závlahou. Zpevněným plochám v areálu dominuje žulová kostka s vtroušenými ploškami minerálního mlatu, zápraží apartmánů, terase u sýpky a pod pergolou naopak velkoformátové pískovcové desky. Výrazné zátěžové nároky technického dvora jsou vyřešeny česaným litým betonem ve čtvercovém rastru dilatačních spár. Stožárové areálové osvětlení je vyvedeno ve dřevě s odkazem na viniční akátové sloupky.

2022
Havraníky, Česká republika

Odpovědný architekt

doc. Ing. arch. Jakub Cigler

Hlavní inženýr projektu

Ing. Jan Zajíček

Architekt projektu

doc. Ing. arch. Jakub Cigler

Tým

Ing. arch. Tereza Ciglerová
Ing. Tomáš Bíma
Ing. Kamil Plavec
Ing. arch. Petr Šusta
Ing. arch. Jan Šebek
Ing. arch. Sujana Villafane Bohac
Arch. Andrea Perozo
Anna Salingerová Msc.
Ing. Eva Neumannová
MgA. Kateřina Pazourková

Celková plocha řešeného území

41.100 m2

Celková podlažní plocha

HPP nadzemních podlaží _ 6.203 m2
HPP podzemních podlaží _ 45 m2
Celková podlažní plocha nadzemních podlaží _ 5.720 m2
Celková podlažní plocha podzemních podlaží _ 33 m2

Stav

2022 dokončeno

Klient

soukromý investor / private investor

Fotograf projektu

Filip Šlapal
Vinařství Thaya Vinařství Thaya Vinařství Thaya Vinařství Thaya Vinařství Thaya Vinařství Thaya Vinařství Thaya Vinařství Thaya Vinařství Thaya Vinařství Thaya Vinařství Thaya Vinařství Thaya Vinařství Thaya Vinařství Thaya