Vítězné náměstí

Vítězné náměstí

Kvalitní náměstí je centrem veřejného života, je místem setkávání, ale i místem pro zastavení a oddech. Aby bylo náměstí funkční, tak musí být atraktivní především pro chodce a zvýhodňovat pěší trasy v návaznosti na MHD. V případě Vítězného náměstí je klíčem k jeho rekultivaci optimální koexistence veřejného prostoru a nezbytné automobilové dopravy.

Návrh na řešení Vítězného náměstí vychází z několika koncepčních zásad. Především jde o zpřístupnění středu náměstí pro pěší, kde je navržen kvalitní parkový prostor odcloněný od okolní dopravy zelení, alejí stromů a terénní modelací. Dále se jedná o vytvoření dopravního skeletu zohledňujícího stávající i budoucí dopravní zátěže s tím, že jsou zlepšeny návaznosti mezi jednotlivými složkami MHD. V neposlední řadě návrh navazuje na původní urbanistickou koncepci od Antonína Engela.

Cílem návrhu je na Vítězném náměstí vytvořit kvalitní, funkční a zároveň příjemný veřejný prostor.

2018
Praha, Česká republika

Odpovědný architekt

doc. Ing. arch. Jakub Cigler

Tým

B. arch. Peter Bednár
Mgr. Ondřej Hrozinka
Mgr. A. Jan Hofman
Ing. arch. Boris Vološin
Ing. Aleš Raimr
Ing. Václav Malina
Ing. Petr Zajíc

Stav

2018 soutěžní návrh, 3. cena

Klient

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy
Vítězné náměstíVítězné náměstíVítězné náměstíVítězné náměstíVítězné náměstíVítězné náměstíVítězné náměstíVítězné náměstíVítězné náměstí