Administrativní a obchodní centrum Florentinum v Praze

13. 9. 2013
Uzavřením obvodového pláště a střechy v srpnu 2013
získal základní tvar rozsáhlý multifunkční objekt na pražské
Florenci, jehož otevření je naplánováno na začátek následujícího
roku. Stavba, která nahrazuje komplex bývalé České typografie
(Rudé právo), zaujímá značnou část bloku mezi ulicemi Na
Florenci a Na Poříčí. Kromě nájemních kancelářských ploch zde
vzniká obchodní pasáž, veřejně přístupné nádvoří se službami
a také obnovená historická Desfourská zahrada.