Areál Čulenova

Areál Čulenova

Zadání soutěže Čulenova – New City Centre hledá řešení zástavby v rozsáhlém rozvojovém území (brownfieldu) v širším centru Bratislavy, v lokalitě vymezené ulicemi Čulenova, Továrenská, a Landererova, jež má velmi dobré dopravní i vzuální spojení na historické centrum města. Budovy kanceláří, obchodů, restaurací a také bývalé teplárny (jejíž rekonstrukcí a dostavbou vzniká galerie) jsou v návrhu umístěny v čtyřpodlažní “městské podnoži”, na pěší platformě vyvýšené 1 metr nad úroveň městského chodníku. Hmoty budov této podnože jsou organicky tvarovány tak, aby neformovaly okolní prostředí “administrativní monotónností” dlouhých fasád a rovněž vytvářely nezaměnitelné městské prostory s lidským měřítkem, inspirované vrstevnatou a pitoreskní zástavbou historických městských center.

V této dopravně silně zatížené lokalitě návrh předpokládá umístění bytů v obytných věžích, v úrovni nad střešními zahradami komerční podnože. Tato úroveň ale především poskytuje hodnotné výhledy na historické centrum, okolní město a řeku Dunaj. Obytné fasády jsou maximálně orientovány směrem k jihu, historickému centru a řece. Užší strany obytných věží jsou orientovány směrem k centru města, pro lepší vizuální spojení nových bytů s historickým centrem.

2010
Bratislava, Slovensko

Odpovědný architekt

doc. Ing. arch. Jakub Cigler

Tým

Mgr. A. Jan Hofman
Mgr. A. Ondřej Hrozinka
Ing. Tomáš Bíma
Ing. arch. Ján Ferenčík
Anna Salingerová, MSc.
Ing. arch. Martina Zachariášová
Ing. Marie Mrázová
Ing. arch. Jaroslav Grohe
Ing. Marian Kolbasky

Celková plocha řešeného území

3,95 ha

Celková podlažní plocha

165.000 m2

Stav

2010 soutěžní studie

Klient

Penta Investments, a.s.
Areál ČulenovaAreál ČulenovaAreál ČulenovaAreál ČulenovaAreál Čulenova