Revitalizace ulice Moskevská

Revitalizace ulice Moskevská

Cílem našeho návrhu byla snaha rehabilitovat fenomén společensky významné obchodní ulice, s vymezením prostoru pro chodce i cyklisty a s pohodlným a bezpečným využíváním tramvajového provozu, v souladu s přijatou Strategií pro veřejné prostory Prahy 10 - Mezinárodní chartou chůze. Součástí této charty je především snaha zajistit všem bezpečnou a pohodlnou možnost nezávislého pohybu, umožnit pěší dostupnost co nejvíce míst, zejména pak veřejných budov a veřejné hromadné dopravy. Byla zde snaha navrhnout veřejný prostor se společenským významem, s důrazem na rehabilitaci veřejných prostorů a to jak náměstí, tak zajímavých odpočinkových zákoutí s možností posezení i her pro mládež.

 

2014
Praha, Česká republika

Odpovědný architekt

doc. Ing. arch. Jakub Cigler

Architekt projektu

Mgr.A. Jan Hofman

Tým

Ing. Arch. Pavel Neuberg
Ing. arch. Petr Kučera

Celková plocha řešeného území

5.7 ha

Stav

2014 dokončeno

Klient

Úřad městské části Praha 10
Revitalizace ulice MoskevskáRevitalizace ulice MoskevskáRevitalizace ulice MoskevskáRevitalizace ulice MoskevskáRevitalizace ulice MoskevskáRevitalizace ulice MoskevskáRevitalizace ulice MoskevskáRevitalizace ulice MoskevskáRevitalizace ulice MoskevskáRevitalizace ulice Moskevská