Rezidence Boháčky

Rezidence Boháčky

Koncepce tohoto rezidenčního komplexu je postavena na otevřeném přístupu k bydlení, se snahou o jednotný krajinný charakter lokality. 

2012
Záhorská Bystrica, Slovensko

Odpovědný architekt

doc. Ing. arch. Jakub Cigler

Architekt projektu

Ing. arch. Antonín Holubec

Tým

Dipl. arch. Vincent Marani, AIA
Ing. Petr Kužela
Mgr. A. Ondřej Hrozinka
Ing. arch. Jan Ferenčík
Ing. arch. Pavel Neuberg
Iva Chvostalová
Peter Pasečný

Celková plocha řešeného území

15,85 ha

Celková podlažní plocha

41.650 m2

Stav

2008-09 studie

Klient

Penta Investments s.r.o.
Rezidence BoháčkyRezidence BoháčkyRezidence BoháčkyRezidence Boháčky