Parkovací dům DPE III

Parkovací dům DPE III

Parkovací dům se nachází v těsné blízkosti východní hrany administrativního komplexu Digital park. Vnější obrys parkovacího domu vychází z trojúhelníkového tvaru pozemku a svým půdorysným tvarováním objekt zároveň odkazuje na základní hmotu Digital parku. Ta je tvořena lichoběžníkovými objekty a dynamicky se natáčí vzhledem k jižní hraně pozemku. Nový objekt parkovacího domu z východní strany uzavírá celý komplex a zároveň díky svému tvaru tvoří pomyslnou „špičku“ areálu. Tato poloha dává objektu určitý význam, který je dále podpořen architektonickým ztvárněním objektu, zejména fasád. Zároveň je objekt dalším z kamenů postupné urbanizace území, které se nachází mezi železničním koridorem a ulicí Einsteinova a který je v prostoru východně od Digital parku dosud nezadefinován.

Parkovací dům má šest nadzemních podlaží a jedno podzemní podlaží. Objekt je ze všech stran uzavřen poloprůhlednou fasádou, která umožňuje přirozené provětrávání ze všech stran. Vjezd je řešen ze severní strany na úrovni 1.np směrem z vjezdu do čerpací stanice a výjezd se pak nachází v severozápadním rohu objektu na východní straně. Vnitřní dispozice je jednoduchá. Podél jižní fasády je situována dvojice stejnosměrných ramp propojujících všechna podlaží, v jihozápadním a v jihovýchodním rohu objektu se nachází únikové schodiště s jedním výtahem na západní straně a zbytek plochy je využíván pro komunikace a parkovací místa.

2019
Bratislava, Slovensko

Odpovědný architekt

doc. Ing. arch. Jakub Cigler

Tým

Ing. Tomáš Bíma
Mgr.A. Ondřej Hrozinka
Ing. Martin Vítek
Mgr.A. Jan Hofman
Ing. Marian Kolbaský
Ing. Pavel Prchal

Celková podlažní plocha

HPP nadzemních podlaží _ 8.710 m2
HPP podzemních podlaží _ 1.410 m2

Stav

2019 realizováno

Klient

Penta

Fotograf projektu

Filip Šlapal
Parkovací dům DPE IIIParkovací dům DPE IIIParkovací dům DPE IIIParkovací dům DPE III